ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,731,852 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 47,132,991 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 8,606,406 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 8,621,036 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 4,944,150 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,383,790 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,608,946 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,578,591 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 6,268,907 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,304,463 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 22/02/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 32 ต่ำสุด 17 เชียงใหม่ สูงสุด 34 ต่ำสุด 20 สุโขทัย สูงสุด 35 ต่ำสุด 20 ลำปาง สูงสุด 36 ต่ำสุด 20
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 22/02/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1- 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 33 ต่ำสุด 23 ภูเก็ต สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 พังงา สูงสุด 34 ต่ำสุด 23 สตูล สูงสุด 34 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 22/02/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) กาญจนบุรี สูงสุด 34 ต่ำสุด 21 นครสวรรค์ สูงสุด 36 ต่ำสุด 22 ลพบุรี สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 สมุทรสาคร สูงสุด 34 ต่ำสุด 22
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 22/02/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆบางส่วน กับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 32 ต่ำสุด 23 นครศรีธรรมราช สูงสุด 34 ต่ำสุด 23 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 สงขลา สูงสุด 32 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 22/02/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 32 ต่ำสุด 16 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 33 ต่ำสุด 21 นครพนม สูงสุด 30 ต่ำสุด 17
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 22/02/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ปราจีนบุรี สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 ตราด สูงสุด 34 ต่ำสุด 22 จันทบุรี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 พัทยา สูงสุด 35 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พรมแดนประเทศพม่า-จีน (Myanmar-China Border Region)
2020-02-18 08:26:10
ขนาด 3.9 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2020-02-17 16:34:40
ขนาด 1.8 Magnitude
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย (Amphoe DoiLuang, ChiangRai)
2020-02-15 19:24:43
ขนาด 2.3 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2020-02-11 17:52:44
ขนาด 4.5 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-02-10 22:24:59
ขนาด 2.3 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-02-10 18:20:09
ขนาด 4.6 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2020-02-09 23:10:18
ขนาด 2.1 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย (Myanmar-India Border Region)
2020-02-09 19:37:29
ขนาด 3.8 Magnitude
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (Amphoe BangSaphan, PrachuapKhiriKhan)
2020-02-06 11:10:32
ขนาด 2.8 Magnitude
อ.เมืองเลย จ.เลย (Amphoe MueangLoei, Loei)
2020-02-05 14:03:59
ขนาด 2.4 Magnitude
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeChaem, ChiangMai)
2020-02-04 19:54:57
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-02-03 03:38:29
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (Amphoe MueangPan, Lampang)
2020-02-02 03:21:30
ขนาด 2.4 Magnitude
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (Amphoe SiSawat, Kanchanaburi)
2020-01-30 13:41:49
ขนาด 2.6 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา (Northern Sumatra)
2020-01-27 08:03:44
ขนาด 4.6 Magnitude
นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา (Off West Coast of Northern Sumatra)
2020-01-27 08:03:10
ขนาด 4.9 Magnitude
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (Amphoe TakuaPa, Phangnga)
2020-01-25 17:42:49
ขนาด 2.2 Magnitude
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-01-24 23:49:33
ขนาด 3.6 Magnitude
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (Amphoe PaDaet, ChiangRai)
2020-01-23 14:00:26
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeAi, ChiangMai)
2020-01-19 19:41:15
ขนาด 1.7 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา คลื่นสูง 2-3 เมตร และตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 ก.พ. 63
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.143 ตอน สวนโกโก้ที่ปัว | 12 ต.ค.61
ปลูกผักบุ้งราคาดีขายง่าย
เกษตรไทยไอดอล | EP.157 ตอน สวน 9 - 10 | 18 ม.ค.62
เกษตรไทยไอดอล | EP.149 ตอน ไร่สุภาวดี | 23 พ.ย.61
หอมแผ่นดิน ตอน ทางเลือก ทางรอด
เกษตรไทยไอดอล | EP.147 ตอน เกษตรนอกกระแส | 9 พ.ย.61