ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 4,025,700 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 53,686,698 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 53,616,777 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 235,331 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,823,792 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,819,453 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 326,841 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 5,300,156 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,397,607 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 292,073 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,702,871 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,685,951 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 424,550 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 5,634,698 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,668,611 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/11/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 31 ต่ำสุด 17 เชียงใหม่ สูงสุด 32 ต่ำสุด 19 สุโขทัย สูงสุด 34 ต่ำสุด 20 ลำปาง สูงสุด 33 ต่ำสุด 18
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/11/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 32 ต่ำสุด 17 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/11/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 32 ต่ำสุด 17 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/11/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 32 ต่ำสุด 17 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/11/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 32 ต่ำสุด 17 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/11/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 32 ต่ำสุด 17 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
ประเทศลาว (Laos)
2019-11-22 17:38:09
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (Amphoe ChaloemPhraKiat, Nan)
2019-11-21 02:23:58
ขนาด 3.8 Magnitude
บริเวณทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
2019-11-20 13:35:28
ขนาด 3.9 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2019-11-20 13:11:51
ขนาด 3.1 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2019-11-17 23:05:55
ขนาด 4.9 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2019-11-17 06:47:08
ขนาด 4.6 Magnitude
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeAi, ChiangMai)
2019-11-17 02:59:19
ขนาด 3.0 Magnitude
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (Amphoe DoiSaket, ChiangMai)
2019-11-17 00:31:04
ขนาด 2.2 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2019-11-15 11:09:35
ขนาด 3.6 Magnitude
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (Amphoe ChiangSaen, ChiangRai)
2019-11-12 17:17:37
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.แม่ระมาด จ.ตาก (Amphoe MaeRamat, Tak)
2019-11-12 10:45:22
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanSai, ChiangMai)
2019-11-09 20:04:08
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2019-11-05 16:54:22
ขนาด 1.7 Magnitude
ยูนนาน ประเทศจีน (Yunnan, China)
2019-11-03 02:12:16
ขนาด 3.2 Magnitude
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeOn, ChiangMai)
2019-10-25 12:40:55
ขนาด 1.5 Magnitude
นอกชายฝั่งทางตะวันตกของตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา (Off West Coast of Northern Sumatra)
2019-10-19 11:12:00
ขนาด 5.0 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย (Myanmar-India Border Region)
2019-10-18 16:48:09
ขนาด 4.9 Magnitude
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe Pai, MaeHongSon)
2019-10-17 21:16:50
ขนาด 2.8 Magnitude
อ.เมืองเลย จ.เลย (Amphoe MueangLoei, Loei)
2019-10-17 03:18:12
ขนาด 2.6 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-ประเทศอินเดีย (Myanmar-India Border Region)
2019-10-16 18:45:42
ขนาด 4.4 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
แทบตกใจ!!มาดูสวนเกษตรครานี้[ชัยฟาร์มสวนเกษตรกลางนา]
หอมแผ่นดิน ตอน ฟื้นชีวิต
เกษตรไทยไอดอล | EP.142 ตอน ฟักทองและสวนผสมผสาน | 5 ต.ค.61
ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2559 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
''วัยเกษียณ''หายคนกังวลว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่ต้องทำงานและไม่มีรายไ...
สวนเกษตรตัวอย่าง แก้จน สวนพ่อผู้ใหญ่เต็ง อดีตผู้ใหญ่บ้านหลายสมัย