ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,731,852 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 8,606,406 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 4,944,150 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,608,946 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 6,268,907 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 27/10/2020 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็น กับมีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 32 ต่ำสุด 21 เชียงใหม่ สูงสุด 31 ต่ำสุด 23 สุโขทัย สูงสุด 31 ต่ำสุด 22 ลำปาง สูงสุด 31 ต่ำสุด 21
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 27/10/2020 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 ภูเก็ต สูงสุด 32 ต่ำสุด 25 พังงา สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 สตูล สูงสุด 32 ต่ำสุด 23
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 27/10/2020 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรีสระบุรี และลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) กาญจนบุรี สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 นครสวรรค์ สูงสุด 34 ต่ำสุด 23 ลพบุรี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 สมุทรสาคร สูงสุด 34 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 27/10/2020 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 30 ต่ำสุด 22 นครศรีธรรมราช สูงสุด 31 ต่ำสุด 24 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 30 ต่ำสุด 23 สงขลา สูงสุด 31 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 27/10/2020 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นกับมีลมแรง และมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 32 ต่ำสุด 22 อุบลราชธานี สูงสุด 26 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 29 ต่ำสุด 20 นครพนม สูงสุด 26 ต่ำสุด 21
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 27/10/2020 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆมาก กับมีลมแรง และมีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ปราจีนบุรี สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 ตราด สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 จันทบุรี สูงสุด 32 ต่ำสุด 22 พัทยา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Off West Coast of Northern Sumatra, Indonesia)
2020-10-27 20:19:07
ขนาด 4.1 Magnitude
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (Amphoe SiSawat, Kanchanaburi)
2020-10-24 20:02:13
ขนาด 2.6 Magnitude
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanSai, ChiangMai)
2020-10-23 03:31:40
ขนาด 2.3 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2020-10-22 21:06:45
ขนาด 1.9 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-10-21 04:21:23
ขนาด 4.6 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (Near South Coast of Myanmar)
2020-10-18 18:19:46
ขนาด 3.5 Magnitude
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (Amphoe DoiSaket, ChiangMai)
2020-10-17 08:57:53
ขนาด 1.5 Magnitude
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
2020-10-15 21:31:13
ขนาด 4.0 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-10-15 00:47:51
ขนาด 2.4 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Island, India Region)
2020-10-14 23:39:00
ขนาด 4.2 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-10-12 22:28:50
ขนาด 1.9 Magnitude
พรมแดนประเทศเมียนมา - อินเดีย (Myanmar - India Border Region)
2020-10-10 17:37:58
ขนาด 5.7 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2020-10-08 19:42:17
ขนาด 4.2 Magnitude
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (Amphoe WangNuea, Lampang)
2020-10-06 08:51:01
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanKamphaeng, ChiangMai)
2020-10-05 14:30:50
ขนาด 1.4 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน, ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-09-30 13:44:05
ขนาด 4.1 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-09-27 18:02:19
ขนาด 3.2 Magnitude
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (Amphoe MueangChiangRai, ChiangRai)
2020-09-26 18:39:02
ขนาด 2.5 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2020-09-22 14:16:59
ขนาด 1.9 Magnitude
พรมแดนประเทศเมียนมา - ประเทศจีน (Myanmar - China Border Region)
2020-09-15 18:11:34
ขนาด 4.5 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 27 ตุลาคม 2563
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น �โมลาเบ� (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 ต.ค. 63 ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทำให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักกับมีลมแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
ถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีคนที่คิดต่าง ลองผิดลองถูก ก็คงไม่เกิดความคิดสร้าง...
ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2559 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
''วัยเกษียณ''หายคนกังวลว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่ต้องทำงานและไม่มีรายไ...
เกษตรไทยไอดอล | EP.144 ตอน ฟาร์มเป็ดทอง | 19 ต.ค.61
สวนเกษตรตัวอย่าง แก้จน สวนพ่อผู้ใหญ่เต็ง อดีตผู้ใหญ่บ้านหลายสมัย
เกษตรไทยไอดอล | EP.151 ตอน ตงศิริฟาร์ม | 7 ธ.ค.61