ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 47,132,991 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 8,621,036 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,383,790 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,578,591 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,304,463 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/08/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 32 ต่ำสุด 25 เชียงใหม่ สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 สุโขทัย สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 ลำปาง สูงสุด 36 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/08/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นคราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 37 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 นครราชสีมา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/08/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นคราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 37 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 นครราชสีมา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/08/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นคราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 37 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 นครราชสีมา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/08/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นคราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 37 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 นครราชสีมา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/08/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นคราชสีมา และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 37 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 นครราชสีมา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
ประเทศลาว (Laos)
2020-08-07 16:33:49
ขนาด 3.0 Magnitude
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Amphoe WiangPaPao, ChiangRai)
2020-08-06 18:11:25
ขนาด 1.6 Magnitude
ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-08-06 10:13:08
ขนาด 4.5 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2020-08-06 06:22:35
ขนาด 2.7 Magnitude
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน (Amphoe BanThi, Lamphun)
2020-08-05 08:32:00
ขนาด 1.5 Magnitude
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (Amphoe ChiangSaen, ChiangRai)
2020-08-04 18:23:22
ขนาด 1.8 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2020-08-03 20:05:48
ขนาด 2.0 Magnitude
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-08-03 02:07:54
ขนาด 3.8 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2020-08-02 20:24:36
ขนาด 3.4 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า (Near South Coast of Myanmar)
2020-08-02 12:42:23
ขนาด 4.2 Magnitude
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
2020-07-31 22:31:12
ขนาด 4.0 Magnitude
ประเทศอินเดีย (India)
2020-07-28 14:38:49
ขนาด 4.6 Magnitude
ยูนนาน ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-07-27 01:46:32
ขนาด 3.8 Magnitude
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (Amphoe MueangPhrae, Phrae)
2020-07-26 21:20:49
ขนาด 1.4 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-จีน (Myanmar-China Border Region)
2020-07-21 03:37:44
ขนาด 4.1 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-07-20 22:52:48
ขนาด 4.4 Magnitude
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanSai, ChiangMai)
2020-07-20 17:46:09
ขนาด 1.2 Magnitude
อ.เมืองเลย จ.เลย (Amphoe MueangLoei, Loei)
2020-07-20 05:14:50
ขนาด 2.8 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย (Myanmar-India Border Region)
2020-07-17 16:33:55
ขนาด 4.9 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2020-07-14 17:53:52
ขนาด 2.4 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 11 สิงหาคม 2563
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.155 ตอน สวนมะเดื่อฝรั่งและผักปลอดสารพิษ | 4 ม.ค.62
พาไปดูทุเรียนสวนเจ๊น้อย ที่เริ่มต้นจากศูนย์จนทุกวันนี้ได้กำไรดีมีเ...
เกษตรไทยไอดอล | EP.156 ตอน สวนเดินตามรอยเท้าพ่อ | 11 ม.ค.62
เกษตรไทยไอดอล | EP.150 ตอน สวนผสม...สมาน | 30 พ.ย.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.143 ตอน สวนโกโก้ที่ปัว | 12 ต.ค.61
หอมแผ่นดิน ตอน ฟื้นชีวิต