ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,497,827 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,293,410 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 240,792 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 3,932,506 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 363,561 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 5,669,897 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 236,526 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 3,442,385 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 689,921 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 9,075,853 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/06/2021 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 เชียงใหม่ สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 35 ต่ำสุด 26 ลำปาง สูงสุด 36 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/06/2021 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 นครราชสีมา สูงสุด 37 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/06/2021 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 นครราชสีมา สูงสุด 37 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/06/2021 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 นครราชสีมา สูงสุด 37 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/06/2021 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 นครราชสีมา สูงสุด 37 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/06/2021 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 นครราชสีมา สูงสุด 37 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (Amphoe SangkhlaBuri, Kanchanaburi)
2021-06-24 03:56:25
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (Amphoe ChatTrakan, Phitsanulok)
2021-06-22 04:43:42
ขนาด 2.3 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2021-06-20 06:10:09
ขนาด 2.2 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2021-06-20 03:30:57
ขนาด 4.6 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2021-06-19 11:46:29
ขนาด 3.0 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2021-06-18 22:53:43
ขนาด 4.0 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Island ,India Region)
2021-06-18 11:42:53
ขนาด 4.4 Magnitude
นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา (Off West Coast of Northern Sumatra)
2021-06-18 10:18:10
ขนาด 4.5 Magnitude
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (Amphoe WangNuea, Lampang)
2021-06-17 23:32:48
ขนาด 1.9 Magnitude
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeTaeng, ChiangMai)
2021-06-16 23:11:27
ขนาด 1.4 Magnitude
นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา (Off West Coast of Northern Sumatra)
2021-06-13 18:01:06
ขนาด 3.9 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2021-06-13 09:41:53
ขนาด 4.4 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2021-06-09 00:13:12
ขนาด 1.6 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2021-06-03 14:10:15
ขนาด 4.0 Magnitude
อ.แม่ระมาด จ.ตาก (Amphoe MaeRamat, Tak)
2021-06-03 07:05:58
ขนาด 2.3 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (Near South Coast of Myanmar)
2021-06-01 17:45:51
ขนาด 4.3 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า (Near South Coast of Myanmar)
2021-06-01 17:45:51
ขนาด 4.3 Magnitude
อ.งาว จ.ลำปาง (Amphoe Ngao, Lampang)
2021-05-31 17:36:43
ขนาด 1.5 Magnitude
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
2021-05-30 04:15:32
ขนาด 4.7 Magnitude
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (Amphoe ThungHuaChang, Lamphun)
2021-05-27 16:29:18
ขนาด 1.9 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 25 มิถุนายน 2564
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.158 ตอน บ้านสวนสุวรรณ | 25 ม.ค.62
ปลูกผักบุ้งจีนขาย มีกำไรไม่มีจน
หอมแผ่นดิน ตอน เกษตรกรหัวดำ
เกษตรไทยไอดอล | EP.147 ตอน เกษตรนอกกระแส | 9 พ.ย.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.143 ตอน สวนโกโก้ที่ปัว | 12 ต.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.148 ตอน แดนเนรมิต | 16 พ.ย.61