ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 47,132,991 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 8,621,036 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,383,790 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,578,591 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,304,463 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 08/04/2020 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 38 ต่ำสุด 20 เชียงใหม่ สูงสุด 40 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 40 ต่ำสุด 27 ลำปาง สูงสุด 41 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 08/04/2020 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 38 ต่ำสุด 20 เชียงใหม่ สูงสุด 40 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 40 ต่ำสุด 27 ลำปาง สูงสุด 41 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 08/04/2020 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 38 ต่ำสุด 20 เชียงใหม่ สูงสุด 40 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 40 ต่ำสุด 27 ลำปาง สูงสุด 41 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 08/04/2020 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 38 ต่ำสุด 20 เชียงใหม่ สูงสุด 40 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 40 ต่ำสุด 27 ลำปาง สูงสุด 41 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 08/04/2020 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 38 ต่ำสุด 20 เชียงใหม่ สูงสุด 40 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 40 ต่ำสุด 27 ลำปาง สูงสุด 41 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 08/04/2020 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 38 ต่ำสุด 20 เชียงใหม่ สูงสุด 40 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 40 ต่ำสุด 27 ลำปาง สูงสุด 41 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
อ.เด่นชัย จ.แพร่ (Amphoe DenChai, Phrae)
2020-04-06 17:29:44
ขนาด 1.6 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-04-03 14:12:09
ขนาด 4.3 Magnitude
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (Amphoe MueangChiangRai, ChiangRai)
2020-04-02 11:41:43
ขนาด 1.8 Magnitude
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe Pai, MaeHongSon)
2020-04-01 16:46:15
ขนาด 2.9 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-04-01 14:16:43
ขนาด 2.9 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2020-04-01 04:53:17
ขนาด 3.2 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2020-03-31 00:39:45
ขนาด 2.3 Magnitude
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (Amphoe ChiangSaen, ChiangRai)
2020-03-28 01:12:01
ขนาด 2.4 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-จีน (Myanmar-China Border Region)
2020-03-27 05:07:28
ขนาด 4.4 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2020-03-24 15:00:32
ขนาด 4.4 Magnitude
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChomThong, ChiangMai)
2020-03-22 09:34:34
ขนาด 1.5 Magnitude
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (Amphoe WiangChai, ChiangRai)
2020-03-21 10:17:03
ขนาด 2.0 Magnitude
อ.เสริมงาม จ.ลำปาง (Amphoe SoemNgam, Lampang)
2020-03-09 01:24:08
ขนาด 2.3 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2020-03-05 21:53:11
ขนาด 2.7 Magnitude
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeChaem, ChiangMai)
2020-03-05 18:16:33
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (Amphoe ChaloemPhraKiat, Nan)
2020-03-05 18:08:33
ขนาด 2.1 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-03-04 18:04:28
ขนาด 3.9 Magnitude
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe KhunYuam, MaeHongSon)
2020-03-01 18:41:45
ขนาด 1.6 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-02-27 20:21:58
ขนาด 1.3 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2020-02-17 16:34:40
ขนาด 1.8 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 08 เมษายน 2563
ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.150 ตอน สวนผสม...สมาน | 30 พ.ย.61
หอมแผ่นดิน ตอน น้อยนิด มหาศาล
เกษตรไทยไอดอล | EP.154 ตอน บุญมีชัยฟาร์ม | 28 ธ.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.148 ตอน แดนเนรมิต | 16 พ.ย.61
แทบตกใจ!!มาดูสวนเกษตรครานี้[ชัยฟาร์มสวนเกษตรกลางนา]
หอมแผ่นดิน ตอน เกษตรกรหัวดำ