ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,731,852 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 8,606,406 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 4,944,150 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,608,946 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 6,268,907 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/09/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆมาก กับกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย แพร่ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 29 ต่ำสุด 23 เชียงใหม่ สูงสุด 29 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 29 ต่ำสุด 25 ลำปาง สูงสุด 28 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/09/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 30 ต่ำสุด 23 ภูเก็ต สูงสุด 32 ต่ำสุด 23 พังงา สูงสุด 30 ต่ำสุด 23 สตูล สูงสุด 31 ต่ำสุด 23
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/09/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) กาญจนบุรี สูงสุด 28 ต่ำสุด 24 นครสวรรค์ สูงสุด 30 ต่ำสุด 25 ลพบุรี สูงสุด 30 ต่ำสุด 26 สมุทรสาคร สูงสุด 30 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/09/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 32 ต่ำสุด 23 นครศรีธรรมราช สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 สงขลา สูงสุด 33 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/09/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆมาก กับกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 29 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 30 ต่ำสุด 24 นครราชสีมา สูงสุด 30 ต่ำสุด 24 นครพนม สูงสุด 30 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/09/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ปราจีนบุรี สูงสุด 31 ต่ำสุด 25 ตราด สูงสุด 29 ต่ำสุด 24 จันทบุรี สูงสุด 30 ต่ำสุด 23 พัทยา สูงสุด 31 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-09-16 17:38:14
ขนาด 3.4 Magnitude
พรมแดนประเทศเมียนมา - ประเทศจีน (Myanmar - China Border Region)
2020-09-15 18:11:34
ขนาด 4.5 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2020-09-15 08:50:43
ขนาด 2.6 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2020-09-14 23:25:13
ขนาด 1.6 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-09-14 09:11:55
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe Pai, MaeHongSon)
2020-09-14 02:09:00
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (Amphoe WangNuea, Lampang)
2020-09-13 18:36:25
ขนาด 1.9 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-09-13 18:28:54
ขนาด 4.9 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (Near South Coast of Myanmar)
2020-09-13 15:22:02
ขนาด 3.4 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2020-09-09 07:02:55
ขนาด 3.2 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-09-07 21:37:48
ขนาด 4.4 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-09-07 19:39:54
ขนาด 2.1 Magnitude
ทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
2020-09-05 23:12:05
ขนาด 3.9 Magnitude
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (Amphoe DokKhamtai, Phayao)
2020-09-05 21:58:16
ขนาด 1.5 Magnitude
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (Amphoe ChaloemPhraKiat, Nan)
2020-09-03 22:27:14
ขนาด 2.4 Magnitude
อ.เมืองเลย จ.เลย (Amphoe MueangLoei, Loei)
2020-08-30 00:22:32
ขนาด 2.2 Magnitude
พรมแดนประเทศเมียนมา-ประเทศจีน (Myanmar -China Border Region)
2020-08-27 15:55:04
ขนาด 4.1 Magnitude
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (Amphoe ThaSongYang, Tak)
2020-08-26 18:39:33
ขนาด 1.8 Magnitude
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeTaeng, ChiangMai)
2020-08-25 14:28:47
ขนาด 2.1 Magnitude
ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)
2020-08-25 10:31:16
ขนาด 3.5 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 20 กันยายน 2563
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง ต่อไปอีก1วัน
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.155 ตอน สวนมะเดื่อฝรั่งและผักปลอดสารพิษ | 4 ม.ค.62
เกษตรไทยไอดอล | EP.146 ตอน ไร่นาสวนสวรรค์ | 2 พ.ย.61
ถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีคนที่คิดต่าง ลองผิดลองถูก ก็คงไม่เกิดความคิดสร้าง...
เกษตรไทยไอดอล | EP.152 ตอน สวนแก้วกมล | 14 ธ.ค.61
พาไปดูทุเรียนสวนเจ๊น้อย ที่เริ่มต้นจากศูนย์จนทุกวันนี้ได้กำไรดีมีเ...
สวนเกษตรตัวอย่าง แก้จน สวนพ่อผู้ใหญ่เต็ง อดีตผู้ใหญ่บ้านหลายสมัย