ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,731,852 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 8,606,406 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 4,944,150 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,608,946 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 6,268,907 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/11/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 31 ต่ำสุด 16 เชียงใหม่ สูงสุด 33 ต่ำสุด 19 สุโขทัย สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 ลำปาง สูงสุด 33 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/11/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 ภูเก็ต สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 พังงา สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 สตูล สูงสุด 32 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/11/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 31 ต่ำสุด 18 อุบลราชธานี สูงสุด 31 ต่ำสุด 21 นครราชสีมา สูงสุด 31 ต่ำสุด 21 นครพนม สูงสุด 29 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/11/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 นครศรีธรรมราช สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 สงขลา สูงสุด 30 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/11/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 31 ต่ำสุด 18 อุบลราชธานี สูงสุด 31 ต่ำสุด 21 นครราชสีมา สูงสุด 31 ต่ำสุด 21 นครพนม สูงสุด 29 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/11/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 31 ต่ำสุด 18 อุบลราชธานี สูงสุด 31 ต่ำสุด 21 นครราชสีมา สูงสุด 31 ต่ำสุด 21 นครพนม สูงสุด 29 ต่ำสุด 19
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-11-28 14:50:17
ขนาด 3.6 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-11-27 09:47:07
ขนาด 4.5 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2020-11-23 22:07:03
ขนาด 1.5 Magnitude
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (Amphoe MaeMo, Lampang)
2020-11-23 20:00:40
ขนาด 2.1 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2020-11-22 18:28:23
ขนาด 4.1 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-11-21 14:25:55
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Amphoe WiangPaPao, ChiangRai)
2020-11-20 21:11:32
ขนาด 2.0 Magnitude
อ.แม่ทา จ.ลำพูน (Amphoe MaeTha, Lamphun)
2020-11-20 09:57:17
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน (Amphoe BanThi, Lamphun)
2020-11-19 15:44:31
ขนาด 1.6 Magnitude
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeTaeng, ChiangMai)
2020-11-18 22:06:00
ขนาด 2.0 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2020-11-17 13:12:57
ขนาด 4.4 Magnitude
นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Off West Coast of Northern Sumatra, Indonesia)
2020-11-17 12:12:50
ขนาด 4.8 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Island, India Region)
2020-11-15 17:46:17
ขนาด 3.5 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2020-11-15 12:53:56
ขนาด 1.9 Magnitude
ทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
2020-11-11 11:17:22
ขนาด 3.6 Magnitude
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย (Amphoe DoiLuang, ChiangRai)
2020-11-08 09:50:30
ขนาด 1.6 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-11-03 22:20:46
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2020-11-02 20:48:53
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (Amphoe SiSawat, Kanchanaburi)
2020-10-24 20:02:13
ขนาด 2.6 Magnitude
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanSai, ChiangMai)
2020-10-23 03:31:40
ขนาด 2.3 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคง มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.154 ตอน บุญมีชัยฟาร์ม | 28 ธ.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.146 ตอน ไร่นาสวนสวรรค์ | 2 พ.ย.61
หอมแผ่นดิน ตอน ฟื้นชีวิต
สวนเกษตรแก้จน ปลูกผักรอบคูหนอง
ปลูกผักบุ้งราคาดีขายง่าย
ถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีคนที่คิดต่าง ลองผิดลองถูก ก็คงไม่เกิดความคิดสร้าง...