ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,731,852 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 8,606,406 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 4,944,150 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,608,946 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 6,268,907 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 10/05/2021 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 เชียงใหม่ สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 สุโขทัย สูงสุด 37 ต่ำสุด 25 ลำปาง สูงสุด 37 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 10/05/2021 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และเลย อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 36 ต่ำสุด 28 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 38 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 10/05/2021 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และเลย อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 36 ต่ำสุด 28 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 38 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 10/05/2021 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และเลย อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 36 ต่ำสุด 28 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 38 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 10/05/2021 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และเลย อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 36 ต่ำสุด 28 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 38 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 10/05/2021 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และเลย อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 36 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 36 ต่ำสุด 28 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 38 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ (Amphoe NongMuangKhai, Phrae)
2021-05-09 09:46:28
ขนาด 1.7 Magnitude
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
2021-05-09 00:00:39
ขนาด 4.6 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2021-05-06 18:10:30
ขนาด 2.0 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2021-05-05 18:16:10
ขนาด 2.7 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Mae Suai, ChiangRai)
2021-05-05 04:59:53
ขนาด 1.9 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2021-05-05 04:59:52
ขนาด 1.8 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2021-05-04 22:31:16
ขนาด 4.8 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2021-05-02 20:49:42
ขนาด 5.1 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2021-05-02 20:40:33
ขนาด 1.6 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า (Near South Coast of Myanmar )
2021-05-01 08:15:28
ขนาด 4.1 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (Near South Coast of Myanmar)
2021-05-01 00:27:45
ขนาด 3.4 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (์Near South Coast of Myanmar)
2021-05-01 00:25:43
ขนาด 3.9 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2021-04-29 09:40:35
ขนาด 3.8 Magnitude
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanKamphaeng, ChiangMai)
2021-04-28 11:07:24
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeChaem, ChiangMai)
2021-04-24 18:10:24
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2021-04-24 16:28:56
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Amphoe WiangPaPao, ChiangRai)
2021-04-24 05:37:46
ขนาด 1.7 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2021-04-22 00:20:22
ขนาด 4.0 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Island, India Region)
2021-04-21 21:33:14
ขนาด 4.3 Magnitude
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (Amphoe Fang, ChiangMai)
2021-04-21 17:41:06
ขนาด 2.0 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.154 ตอน บุญมีชัยฟาร์ม | 28 ธ.ค.61
สวนเกษตรตัวอย่าง แก้จน สวนพ่อผู้ใหญ่เต็ง อดีตผู้ใหญ่บ้านหลายสมัย
ถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีคนที่คิดต่าง ลองผิดลองถูก ก็คงไม่เกิดความคิดสร้าง...
เกษตรไทยไอดอล | EP.159 ตอน สวนสุนทรออร์แกนิก | 1 ก.พ.62
หอมแผ่นดิน ตอน...แผ่นดินนี้มีสุข
แทบตกใจ!!มาดูสวนเกษตรครานี้[ชัยฟาร์มสวนเกษตรกลางนา]