ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,731,852 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 8,606,406 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 4,944,150 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,608,946 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 6,268,907 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/01/2021 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 27 ต่ำสุด 14 เชียงใหม่ สูงสุด 29 ต่ำสุด 16 สุโขทัย สูงสุด 29 ต่ำสุด 15 ลำปาง สูงสุด 30 ต่ำสุด 14
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/01/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 32 ต่ำสุด 22 ภูเก็ต สูงสุด 34 ต่ำสุด 22 พังงา สูงสุด 31 ต่ำสุด 21 สตูล สูงสุด 33 ต่ำสุด 23
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/01/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) กาญจนบุรี สูงสุด 28 ต่ำสุด 15 นครสวรรค์ สูงสุด 30 ต่ำสุด 15 ลพบุรี สูงสุด 28 ต่ำสุด 12 สมุทรสาคร สูงสุด 30 ต่ำสุด 17
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 23/01/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: อากาศเย็นในตอนเช้า ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 32 ต่ำสุด 22 นครศรีธรรมราช สูงสุด 31 ต่ำสุด 22 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 32 ต่ำสุด 22 สงขลา สูงสุด 29 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/01/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 29 ต่ำสุด 10 อุบลราชธานี สูงสุด 29 ต่ำสุด 14 นครราชสีมา สูงสุด 28 ต่ำสุด 13 นครพนม สูงสุด 28 ต่ำสุด 10
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20/01/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ปราจีนบุรี สูงสุด 29 ต่ำสุด 16 ตราด สูงสุด 30 ต่ำสุด 18 จันทบุรี สูงสุด 29 ต่ำสุด 18 พัทยา สูงสุด 27 ต่ำสุด 20
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe SopMoei, MaeHongSon)
2021-01-21 00:40:47
ขนาด 1.6 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2021-01-19 18:00:34
ขนาด 3.3 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2021-01-18 11:43:53
ขนาด 4.8 Magnitude
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (Amphoe MaeFaLuang, ChiangRai)
2021-01-18 08:10:49
ขนาด 1.9 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2021-01-17 19:37:30
ขนาด 2.2 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2021-01-16 20:48:14
ขนาด 4.3 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2021-01-16 19:42:02
ขนาด 1.3 Magnitude
อ.เกาะคา จ.ลำปาง (Amphoe KoKha, Lampang)
2021-01-13 23:25:56
ขนาด 1.8 Magnitude
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe Pai, MaeHongSon)
2021-01-13 17:51:46
ขนาด 2.3 Magnitude
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
2021-01-12 21:17:26
ขนาด 3.9 Magnitude
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (Amphoe WangNuea, Lampang)
2021-01-12 10:16:14
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2021-01-07 21:35:17
ขนาด 1.2 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2021-01-06 05:53:44
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Amphoe WiangPaPao, ChiangRai)
2021-01-02 19:45:04
ขนาด 2.1 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2021-01-02 18:40:36
ขนาด 4.3 Magnitude
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (Amphoe MaeChai, Phayao)
2020-12-31 20:11:00
ขนาด 1.6 Magnitude
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (Amphoe MueangChiangRai, ChiangRai)
2020-12-31 06:16:42
ขนาด 1.9 Magnitude
อ.เมืองเลย จ.เลย (Amphoe MueangLoei, Loei)
2020-12-30 15:15:31
ขนาด 2.1 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-12-30 02:16:48
ขนาด 3.7 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2020-12-29 23:13:44
ขนาด 1.0 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 23 มกราคม 2564
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
หอมแผ่นดิน ตอน...แผ่นดินนี้มีสุข
เกษตรไทยไอดอล | EP.152 ตอน สวนแก้วกมล | 14 ธ.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.144 ตอน ฟาร์มเป็ดทอง | 19 ต.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.142 ตอน ฟักทองและสวนผสมผสาน | 5 ต.ค.61
แทบตกใจ!!มาดูสวนเกษตรครานี้[ชัยฟาร์มสวนเกษตรกลางนา]
ถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีคนที่คิดต่าง ลองผิดลองถูก ก็คงไม่เกิดความคิดสร้าง...