ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,731,852 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 8,606,406 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 4,944,150 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,608,946 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 6,268,907 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/02/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 33 ต่ำสุด 18 เชียงใหม่ สูงสุด 35 ต่ำสุด 19 สุโขทัย สูงสุด 37 ต่ำสุด 21 ลำปาง สูงสุด 37 ต่ำสุด 18
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/02/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 34 ต่ำสุด 22 ภูเก็ต สูงสุด 36 ต่ำสุด 24 พังงา สูงสุด 33 ต่ำสุด 22 สตูล สูงสุด 36 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/02/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) กาญจนบุรี สูงสุด 38 ต่ำสุด 25 นครสวรรค์ สูงสุด 38 ต่ำสุด 24 ลพบุรี สูงสุด 38 ต่ำสุด 23 สมุทรสาคร สูงสุด 34 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/02/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 34 ต่ำสุด 22 นครศรีธรรมราช สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 36 ต่ำสุด 20 สงขลา สูงสุด 33 ต่ำสุด 23
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/02/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 37 ต่ำสุด 15 อุบลราชธานี สูงสุด 36 ต่ำสุด 24 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 22 นครพนม สูงสุด 36 ต่ำสุด 22
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 28/02/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ปราจีนบุรี สูงสุด 38 ต่ำสุด 24 ตราด สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 จันทบุรี สูงสุด 33 ต่ำสุด 23 พัทยา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
2021-02-27 18:34:50
ขนาด 2.9 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2021-02-25 03:55:34
ขนาด 3.5 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2021-02-24 14:02:12
ขนาด 1.6 Magnitude
อ.แม่สาย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSai, ChiangRai)
2021-02-24 10:56:05
ขนาด 1.5 Magnitude
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe MueangMaeHongSon, MaeHongSon)
2021-02-21 12:28:19
ขนาด 1.8 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2021-02-19 15:42:31
ขนาด 3.7 Magnitude
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeChaem, ChiangMai)
2021-02-19 12:11:56
ขนาด 2.6 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2021-02-16 20:36:54
ขนาด 4.5 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (Near South Coast of Myanmar)
2021-02-16 10:04:04
ขนาด 2.4 Magnitude
ทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
2021-02-16 09:01:39
ขนาด 3.5 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2021-02-15 13:53:21
ขนาด 4.8 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2021-02-12 02:05:16
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.นาด้วง จ.เลย (Amphoe NaDuang, Loei)
2021-02-11 20:21:51
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2021-02-10 11:23:26
ขนาด 1.7 Magnitude
อ่าวเบงกอล (Bay of Bengal)
2021-02-10 05:37:25
ขนาด 4.2 Magnitude
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanSai, ChiangMai)
2021-02-07 22:09:11
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe Pai, MaeHongSon)
2021-02-07 20:04:38
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.งาว จ.ลำปาง (Amphoe Ngao, Lampang)
2021-02-02 06:04:35
ขนาด 2.0 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2021-01-31 22:08:36
ขนาด 2.2 Magnitude
ประเทศอินเดีย (India)
2021-01-31 20:04:23
ขนาด 4.5 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลมตะวันออกกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.148 ตอน แดนเนรมิต | 16 พ.ย.61
หอมแผ่นดิน ตอน...แผ่นดินนี้มีสุข
เกษตรไทยไอดอล | EP.154 ตอน บุญมีชัยฟาร์ม | 28 ธ.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.145 ตอน เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน | 26 ต.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.149 ตอน ไร่สุภาวดี | 23 พ.ย.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.152 ตอน สวนแก้วกมล | 14 ธ.ค.61