ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 4,025,700 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 53,686,698 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 53,616,777 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 235,331 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,823,792 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,819,453 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 326,841 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 5,300,156 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,397,607 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 292,073 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,702,871 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,685,951 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 424,550 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 5,634,698 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,668,611 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/12/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-6 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 25 ต่ำสุด 8 เชียงใหม่ สูงสุด 27 ต่ำสุด 12 สุโขทัย สูงสุด 29 ต่ำสุด 14 ลำปาง สูงสุด 29 ต่ำสุด 11
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 12/12/2019 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 32 ต่ำสุด 20 ภูเก็ต สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 พังงา สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 สตูล สูงสุด 33 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/12/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 28 ต่ำสุด 9 อุบลราชธานี สูงสุด 30 ต่ำสุด 15 นครราชสีมา สูงสุด 29 ต่ำสุด 15 นครพนม สูงสุด 28 ต่ำสุด 9
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 12/12/2019 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้ ตอนบนของภาค อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 30 ต่ำสุด 22 นครศรีธรรมราช สูงสุด 32 ต่ำสุด 23 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 32 ต่ำสุด 22 สงขลา สูงสุด 31 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/12/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 28 ต่ำสุด 9 อุบลราชธานี สูงสุด 30 ต่ำสุด 15 นครราชสีมา สูงสุด 29 ต่ำสุด 15 นครพนม สูงสุด 28 ต่ำสุด 9
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 11/12/2019 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 28 ต่ำสุด 9 อุบลราชธานี สูงสุด 30 ต่ำสุด 15 นครราชสีมา สูงสุด 29 ต่ำสุด 15 นครพนม สูงสุด 28 ต่ำสุด 9
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (Amphoe ThaSongYang, Tak)
2019-12-12 02:42:56
ขนาด 2.6 Magnitude
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (Amphoe Hot, ChiangMai)
2019-12-11 13:10:25
ขนาด 2.0 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2019-12-10 21:35:06
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2019-12-10 18:39:50
ขนาด 1.8 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-จีน (Myanmar-China Border Region)
2019-12-10 16:03:36
ขนาด 3.3 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2019-12-09 21:32:12
ขนาด 2.0 Magnitude
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe MueangMaeHongSon, MaeHongSon)
2019-12-09 14:57:32
ขนาด 2.3 Magnitude
ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2019-12-05 09:13:47
ขนาด 4.7 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2019-12-02 17:51:14
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2019-12-02 15:44:36
ขนาด 1.2 Magnitude
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (Amphoe DoiSaket, ChiangMai)
2019-12-01 01:19:01
ขนาด 1.7 Magnitude
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe Pai, MaeHongSon)
2019-11-30 17:32:51
ขนาด 1.6 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2019-11-29 17:50:18
ขนาด 4.8 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2019-11-24 18:40:37
ขนาด 2.3 Magnitude
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (Amphoe ChaloemPhraKiat, Nan)
2019-11-21 02:23:58
ขนาด 3.8 Magnitude
บริเวณทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
2019-11-20 13:35:28
ขนาด 3.9 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2019-11-17 06:47:08
ขนาด 4.6 Magnitude
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeAi, ChiangMai)
2019-11-17 02:59:19
ขนาด 3.0 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2019-11-15 11:09:35
ขนาด 3.6 Magnitude
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (Amphoe ChiangSaen, ChiangRai)
2019-11-12 17:17:37
ขนาด 2.1 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 12 ธันวาคม 2562
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
ปลูกผักบุ้งจีนขาย มีกำไรไม่มีจน
เกษตรไทยไอดอล | EP.149 ตอน ไร่สุภาวดี | 23 พ.ย.61
หอมแผ่นดิน ตอน ฟื้นชีวิต
เกษตรไทยไอดอล | EP.153 ตอน ที ที ออร์แกนิคฟาร์ม | 21 ธ.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.143 ตอน สวนโกโก้ที่ปัว | 12 ต.ค.61
หอมแผ่นดิน ตอน ทางเลือก ทางรอด