ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,497,827 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 43,293,410 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 240,792 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 3,932,506 ไร่
!
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 363,561 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 5,669,897 ไร่
!
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 236,526 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 3,442,385 ไร่
!
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 689,921 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 9,075,853 ไร่
!
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/07/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 31 ต่ำสุด 24 เชียงใหม่ สูงสุด 32 ต่ำสุด 25 สุโขทัย สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 ลำปาง สูงสุด 33 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/07/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ระนอง สูงสุด 30 ต่ำสุด 24 ภูเก็ต สูงสุด 33 ต่ำสุด 27 พังงา สูงสุด 30 ต่ำสุด 24 สตูล สูงสุด 33 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/07/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) กาญจนบุรี สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 นครสวรรค์ สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 ลพบุรี สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 สมุทรสาคร สูงสุด 32 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/07/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ชุมพร สูงสุด 31 ต่ำสุด 24 นครศรีธรรมราช สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 สงขลา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/07/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 นครราชสีมา สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 นครพนม สูงสุด 34 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 29/07/2021 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร คาดหมายอุณหภูมิ (°C) ปราจีนบุรี สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 ตราด สูงสุด 29 ต่ำสุด 25 จันทบุรี สูงสุด 31 ต่ำสุด 26 พัทยา สูงสุด 32 ต่ำสุด 27
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
ประเทศลาว (Laos)
2021-07-27 18:10:28
ขนาด 2.5 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2021-07-27 16:18:55
ขนาด 3.0 Magnitude
ประเทศเมียนมา (Myanmar)
2021-07-26 10:47:08
ขนาด 2.2 Magnitude
ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (Tambon Thung Hua, Amphoe WangNuea, Lampang)
2021-07-24 20:32:17
ขนาด 1.7 Magnitude
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Tambon Wiang, Amphoe WiangPaPao, ChiangRai)
2021-07-23 22:21:08
ขนาด 1.7 Magnitude
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
2021-07-23 17:51:48
ขนาด 4.0 Magnitude
ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (Tambon khaojod, Amphoe SiSawat, Kanchanaburi)
2021-07-21 22:20:24
ขนาด 2.9 Magnitude
ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (Tambon Khaojod, Amphoe SiSawat, Kanchanaburi)
2021-07-21 19:22:49
ขนาด 2.0 Magnitude
ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (Tambon Khaojod , Amphoe SiSawat, Kanchanaburi)
2021-07-21 15:18:41
ขนาด 3.7 Magnitude
ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2021-07-21 09:10:25
ขนาด 4.4 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2021-07-17 03:46:14
ขนาด 4.3 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2021-07-12 20:14:49
ขนาด 4.6 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2021-07-12 03:40:25
ขนาด 2.3 Magnitude
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe MueangMaeHongSon, MaeHongSon)
2021-07-11 21:30:24
ขนาด 2.0 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (ืNear South Coast of Myanmar)
2021-07-06 23:24:18
ขนาด 4.1 Magnitude
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2021-07-03 10:52:36
ขนาด 2.0 Magnitude
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeChaem, ChiangMai)
2021-07-02 19:30:07
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2021-06-28 21:29:48
ขนาด 2.0 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Island, India Region)
2021-06-28 16:27:13
ขนาด 3.8 Magnitude
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (Amphoe ThaSongYang, Tak)
2021-06-25 11:40:26
ขนาด 1.8 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย ความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.158 ตอน บ้านสวนสุวรรณ | 25 ม.ค.62
เกษตรไทยไอดอล | EP.152 ตอน สวนแก้วกมล | 14 ธ.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.148 ตอน แดนเนรมิต | 16 พ.ย.61
หอมแผ่นดิน ตอน ทางเลือก ทางรอด
เกษตรไทยไอดอล | EP.144 ตอน ฟาร์มเป็ดทอง | 19 ต.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.151 ตอน ตงศิริฟาร์ม | 7 ธ.ค.61