ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 4,025,700 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 53,686,698 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 53,616,777 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 235,331 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,823,792 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,819,453 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 326,841 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูก 5,300,156 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,397,607 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 292,073 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 4,702,871 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,685,951 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 424,550 ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก 5,634,698 ไร่
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,668,611 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/01/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 10-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 31 ต่ำสุด 10 เชียงใหม่ สูงสุด 33 ต่ำสุด 13 สุโขทัย สูงสุด 34 ต่ำสุด 20 ลำปาง สูงสุด 35 ต่ำสุด 14
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/01/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 21 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 20
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/01/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 21 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 20
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/01/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 21 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 20
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/01/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 21 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 20
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 25/01/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 21 อุบลราชธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 20 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 22 นครพนม สูงสุด 32 ต่ำสุด 20
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-01-24 23:49:33
ขนาด 3.6 Magnitude
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (Amphoe PaDaet, ChiangRai)
2020-01-23 14:00:26
ขนาด 1.7 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2020-01-20 14:33:49
ขนาด 2.8 Magnitude
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeAi, ChiangMai)
2020-01-19 19:41:15
ขนาด 1.7 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-01-19 17:35:07
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (Amphoe WangNuea, Lampang)
2020-01-18 09:22:18
ขนาด 2.4 Magnitude
นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา (Off West Coast of Northern Sumatra)
2020-01-18 01:55:25
ขนาด 4.5 Magnitude
ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-01-18 01:55:25
ขนาด 4.5 Magnitude
อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan, ChiangRai)
2020-01-17 12:45:22
ขนาด 3.0 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-01-17 02:37:07
ขนาด 2.4 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-จีน (Myanmar-China Border Region)
2020-01-15 01:00:26
ขนาด 3.4 Magnitude
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (Amphoe ThungHuaChang, Lamphun)
2020-01-11 11:08:59
ขนาด 1.6 Magnitude
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeOn, ChiangMai)
2020-01-10 16:41:41
ขนาด 1.5 Magnitude
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (Amphoe Hot, ChiangMai)
2020-01-08 10:30:15
ขนาด 1.6 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2020-01-06 15:08:01
ขนาด 4.6 Magnitude
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Amphoe WiangPaPao, ChiangRai)
2020-01-03 14:22:17
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanSai, ChiangMai)
2019-12-31 14:43:32
ขนาด 1.4 Magnitude
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanKamphaeng, ChiangMai)
2019-12-22 10:27:02
ขนาด 2.3 Magnitude
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (Amphoe Fang, ChiangMai)
2019-12-18 02:00:45
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChaiPrakan, ChiangMai)
2019-12-16 12:53:36
ขนาด 2.4 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 25 มกราคม 2563
ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ในระยะนี้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
พาไปดูทุเรียนสวนเจ๊น้อย ที่เริ่มต้นจากศูนย์จนทุกวันนี้ได้กำไรดีมีเ...
เกษตรไทยไอดอล | EP.154 ตอน บุญมีชัยฟาร์ม | 28 ธ.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.147 ตอน เกษตรนอกกระแส | 9 พ.ย.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.145 ตอน เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน | 26 ต.ค.61
เกษตรไทยไอดอล | EP.158 ตอน บ้านสวนสุวรรณ | 25 ม.ค.62
''วัยเกษียณ''หายคนกังวลว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่ต้องทำงานและไม่มีรายไ...