ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 47,132,991 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 8,621,036 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,383,790 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,578,591 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,304,463 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 02/06/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 เชียงใหม่ สูงสุด 37 ต่ำสุด 26 สุโขทัย สูงสุด 38 ต่ำสุด 25 ลำปาง สูงสุด 38 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 02/06/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 31 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 02/06/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 31 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 02/06/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 31 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 02/06/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 31 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 02/06/2020 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 อุบลราชธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 นครราชสีมา สูงสุด 36 ต่ำสุด 26 นครพนม สูงสุด 31 ต่ำสุด 24
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe MueangMaeHongSon, MaeHongSon)
2020-06-01 16:54:52
ขนาด 2.3 Magnitude
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-06-01 15:04:09
ขนาด 3.9 Magnitude
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (Amphoe MueangKanchanaburi, Kanchanaburi)
2020-06-01 10:03:02
ขนาด 1.8 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2020-05-29 18:43:25
ขนาด 3.7 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-05-29 00:30:22
ขนาด 4.8 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-05-28 22:48:44
ขนาด 2.1 Magnitude
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (Amphoe Fang, ChiangMai)
2020-05-28 18:13:25
ขนาด 1.4 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-05-25 14:28:33
ขนาด 3.2 Magnitude
นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา (Off West Coast of Northern Sumatra)
2020-05-25 10:08:07
ขนาด 4.6 Magnitude
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe Pai, MaeHongSon)
2020-05-24 16:59:02
ขนาด 1.7 Magnitude
ประเทศพม่า (Laos)
2020-05-21 21:48:28
ขนาด 2.3 Magnitude
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (Amphoe ThaSongYang, Tak)
2020-05-21 09:53:34
ขนาด 2.0 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-05-20 19:01:16
ขนาด 3.5 Magnitude
อ.สามเงา จ.ตาก (Amphoe SamNgao, Tak)
2020-05-20 12:22:55
ขนาด 2.0 Magnitude
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
2020-05-17 17:08:38
ขนาด 1.8 Magnitude
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (Amphoe Samoeng, ChiangMai)
2020-05-07 09:28:06
ขนาด 1.7 Magnitude
ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-05-06 20:07:31
ขนาด 4.2 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-05-05 18:44:26
ขนาด 2.2 Magnitude
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe MaeSariang, MaeHongSon)
2020-05-05 08:21:12
ขนาด 2.1 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 02 มิถุนายน 2563
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในระยะนี้
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.148 ตอน แดนเนรมิต | 16 พ.ย.61
สวนเกษตรแก้จน ปลูกผักรอบคูหนอง
เกษตรไทยไอดอล | EP.145 ตอน เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน | 26 ต.ค.61
ปลูกผักบุ้งราคาดีขายง่าย
เกษตรไทยไอดอล | EP.146 ตอน ไร่นาสวนสวรรค์ | 2 พ.ย.61
หอมแผ่นดิน ตอน น้อยนิด มหาศาล