ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
อำนวยการโดย สศก.
Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวนาปี
จำนวนครัวเรือน 3,649,301 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 47,132,991 ไร่
ข้าวนาปรัง
จำนวนครัวเรือน 487,352 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 8,621,036 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือน 307,338 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,383,790 ไร่
อ้อยโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 275,365 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,578,591 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน
จำนวนครัวเรือน 456,815 ครัวเรือน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,304,463 ไร่
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14/07/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เชียงราย สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 เชียงใหม่ สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 สุโขทัย สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 ลำปาง สูงสุด 34 ต่ำสุด 25
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14/07/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 นครพนม สูงสุด 35 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14/07/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 นครพนม สูงสุด 35 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14/07/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 นครพนม สูงสุด 35 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14/07/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 นครพนม สูงสุด 35 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14/07/2020 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ - 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. คาดหมายอุณหภูมิ (°C) เลย สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 อุบลราชธานี สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 นครราชสีมา สูงสุด 35 ต่ำสุด 24 นครพนม สูงสุด 35 ต่ำสุด 26
ข้อมูลพยากรณ์อากาศทั้งหมด
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (Amphoe ChiangDao, ChiangMai)
2020-07-13 17:19:30
ขนาด 1.3 Magnitude
หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, India Region)
2020-07-12 19:34:57
ขนาด 4.1 Magnitude
ประเทศลาว (Laos)
2020-07-11 11:32:14
ขนาด 3.0 Magnitude
หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region)
2020-07-10 14:11:11
ขนาด 4.0 Magnitude
ประเทศพม่า (Myanmar)
2020-07-09 17:07:12
ขนาด 4.0 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า (Near South Coast of Myanmar)
2020-07-03 21:51:26
ขนาด 2.5 Magnitude
ทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
2020-07-02 05:22:03
ขนาด 2.9 Magnitude
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeChaem, ChiangMai)
2020-07-01 19:02:58
ขนาด 2.3 Magnitude
มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-06-30 19:34:57
ขนาด 2.8 Magnitude
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Amphoe MaeSuai, ChiangRai)
2020-06-25 15:52:42
ขนาด 1.6 Magnitude
อ.เมืองเลย จ.เลย (Amphoe MueangLoei, Loei)
2020-06-25 14:37:04
ขนาด 3.8 Magnitude
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (Amphoe SanSai, ChiangMai)
2020-06-25 06:51:53
ขนาด 1.7 Magnitude
พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย (Myanmar-India Border Region)
2020-06-24 19:44:45
ขนาด 4.6 Magnitude
ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า (Near South Coast of Myanmar )
2020-06-24 13:30:58
ขนาด 3.1 Magnitude
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (Yunnan, China)
2020-06-22 15:20:34
ขนาด 3.9 Magnitude
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (Amphoe MueangChiangRai, ChiangRai)
2020-06-21 04:25:17
ขนาด 1.5 Magnitude
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Amphoe WiangPaPao, ChiangRai)
2020-06-20 12:15:35
ขนาด 1.6 Magnitude
ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-06-18 10:57:01
ขนาด 4.5 Magnitude
ประเทศเวียดนาม (Lai Chau, Vietnam)
2020-06-16 06:12:28
ขนาด 4.9 Magnitude
ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern Sumatra, Indonesia)
2020-06-06 23:50:35
ขนาด 5.0 Magnitude
ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
ข้อมูลการเดินเรือทั้งหมด
เกษตรไทยไอดอล | EP.155 ตอน สวนมะเดื่อฝรั่งและผักปลอดสารพิษ | 4 ม.ค.62
เกษตรไทยไอดอล | EP.145 ตอน เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน | 26 ต.ค.61
หอมแผ่นดิน ตอน เกษตรกรหัวดำ
หอมแผ่นดิน ตอน...แผ่นดินนี้มีสุข
เกษตรไทยไอดอล | EP.150 ตอน สวนผสม...สมาน | 30 พ.ย.61
ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2559 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.